Người Úc nổi tiếng với việc làm mọi thứ ngắn gọn và ngọt ngào. Chúng tôi sẽ sớm làm cho các URL của mình ngắn hơn và rõ ràng hơn. Thay vì sử dụng .com.au, auDA đang xem xét giới thiệu tùy chọn đăng ký tên miền chỉ có .au. Hãy tìm hiểu xem điều này có thể thực hiện như thế nào và cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn.